ATS ATCB OSEMCO – OSUNG

ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH ) OSUNG:

  • Chứng nhận bởi “V-Check mark Certificate”
  • Chứng nhận bởi “Paten Certificate”
  • Chứng nhận bởi “EC Attestation of conformity – TUV”.
  • Chứng nhận bới “INNO-BIZ”
  • Chứng nhận “Registration”.

=> VỚI DÒNG SẢN PHẦM:

          – OSS-ATCB-F, OSS-ATCB-D: (630~5000A, ON A ó OFF A,B ó ON B) => DÒNG ĐẶT BIỆT GỌN, KINH TẾ, ĐẠT TIÊU KỸ THUẬT VẬN HÀNH.

– CÓ CHỨC NĂNG BẢO VỆ QUÁ TẢI

– CÓ CHỨC NĂNG BẢO VỆ NGẮN MẠCH

– DÒNG NGẮN MẠCH LÊN ĐẾN 85KA

– CÓ 2 DẠNG: CỐ ĐỊNH VÀ RÚT KÉO (THUẬN TIỆN VIỆC BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG)

=> LÀ ATS HỢP BỘ ĐẦU TIÊN CÓ BẢO VỆ QUÁ TẢI VÀ BẢO VỆ NGẮN MẠCH

– TRONG BỘ ATS ATCB CỦA OSUNG ĐÃ CÓ BẢO VỆ QUÁ TÁI và BẢO VỆ NGẮN MẠCH và CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ KHÍ!

ats atcb osung

          – KHÔNG PHẢI THIẾT KẾ BỘ ATS VỚI 2 MCCB HOẶC 2 ACB CÙNG VỚI KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ KHÍ:

cb schneider atcb-osung ats osung

– VỚI ATS ATCB CỦA OSUNG KHÔNG CẦN KẾT HỢP ATS VỚI 1 MCCB HOẶC 1 ACB

thông số ats atcb osung

=> LỢI THẾ DÙNG ATS ATCB CỦA OSUNG:

– KHÔNG CẦN THIẾT BỊ BẢO VỆ QUÁ TẢI NGẮN MẠCH

– KHÔNG CẦN LẮP THÊM KHÓA LIÊN ĐỘNG

– TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN LẮP ĐẶT TRONG TỦ ĐIỆN

– TẠO TÍNH CẠNH TRANH VỀ KINH TẾ