Cách sơ cứu người bị giật điện

Sơ cứu người bị giật điện là một thao tác quan trọng và cần thiết để cứu người bị nguy hiểm. Dưới đây là các bước cơ bản để sơ cứu người bị giật điện:

  • Ngắt nguồn điện: Đầu tiên, hãy cố gắng tắt nguồn điện ngay lập tức, nếu điều này có thể được thực hiện mà không gây thêm nguy hiểm cho bạn. Tắt nguồn ở cầu dao hoặc bộ nguồn chính, nếu có thể.
  • Không tiếp xúc trực tiếp: Tránh tiếp xúc trực tiếp với người bị giật điện, vì điều này có thể khiến bạn cũng bị giật. Sử dụng vật cách điện như cọ hoặc vật cứu hộ khác để tách người bị giật và nguồn điện.
  • Gọi cấp cứu: Hãy gọi số cấp cứu (115) ngay lập tức và thông báo về tình huống. Cung cấp thông tin cụ thể về vị trí của sự cố và tình trạng của người bị giật.

  • Kiểm tra hô hấp và tuần hoàn: Kiểm tra hô hấp và tuần hoàn của người bị giật. Nếu người đó ngừng thở hoặc ngưng tuần hoàn, bạn cần thực hiện RCP (nhấn ngực) cho đến khi đội cứu hộ đến.
  • Chờ đội cứu hộ: Hãy tiếp tục giữ khoảng cách an toàn giữa người bị giật và nguồn điện cho đến khi đội cứu hộ đến và thực hiện các biện pháp cứu hộ chuyên nghiệp.

Lưu ý rằng việc sơ cứu người bị giật điện có thể rất nguy hiểm, và bạn nên chỉ thực hiện nó nếu bạn đã được đào tạo hoặc có kiến thức về cách làm. Trong mọi tình huống, việc gọi đội cứu hộ chuyên nghiệp là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho cả bạn và người bị giật.