99,42% số xã trên cả nước có điện lưới quốc gia

Với việc hoàn thành các dự án cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia và tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, tính đến hết tháng 9 năm 2014, cả nước đã có 9.027/9.080 số xã có điện lưới quốc gia (đạt tỷ lệ 99,42%). Con số này cuối năm 2013 là 99,08%.

Đáng chú ý là hai dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển cho huyện đảo Phú Quốc (hoàn thành tháng 2/2014) và huyện đảo Lý Sơn (tháng 9/2014) với tổng cộng trên 21.000 hộ dân.

Từ đó đã nâng tổng số hộ dân được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia lên 98,44%.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bán điện trực tiếp đến 85,27% số xã trên cả nước với 81,64% số hộ nông thôn. Số xã do các tổ chức quản lý điện của địa phương còn đang quản lý và bán lẻ là 1.330 xã, với 3,02 triệu hộ dân nông thôn.

Bên cạnh việc đưa điện lưới quốc gia đến các trung tâm các xã, EVN cũng đang tiếp tục tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và thực hiện hàng loạt các dự án đầu tư, cải tạo nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp điện.

Trong đó, Dự án Năng lượng Nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới (World Bank) trị giá 130 triệu USD đã hoàn thành 100% khối lượng trước thời điểm đóng Hiệp định dự án (ngày 30/6/2014), với tổng số 2.014 xã trên địa bàn 25 tỉnh.

Dự án “Cải tạo, mở rộng lưới điện vùng sâu vùng xa” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hoàn thành 97% khối lượng, đóng điện cho gần 56.000 hộdân chưa có điện tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Trà Vinh, Sóc Trăng. Dự kiến cuối quý IV năm 2014 sẽ đóng điện thêm cho trên 36.000 hộ gia đình.

Đồng thời, dự án “Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn” vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) trị giá 120 triệu EURO đã thực hiện được 99% khối lượng, giải ngân được gần 60% số vốn vay. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2014.

Dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho các đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 577 tỷ đồng, đã hoàn thành gần 92% khối lượng đợt 2 và đóng điện cho hơn 9.600 hộ dân. Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành 100% khối lượng đợt 2.

Việc làm này đã khẳng định quyết tâm của EVN thực hiện Quyết định số 2081/QĐ-TTg (ngày 8/11/2013) của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dây cáp điện phục vụ cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. Theo đó, bên cạnh việc cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia và các nguồn năng lượng mới và tái tạo; Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn phải thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn. Mục tiêu đến năm 2015 về cơ bản các xã trên toàn quốc có điện đưa đến trung tâm xã và đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

Trang Phan – Nguồn EVN

Xem thêm: tụ bù