Giới thiệu Bộ Điều Khiển ATS ACD-M thay thế cho ACD-III

Giới thiệu Bộ Điều Khiển ATS ACD-M thay thế cho ACD-III
ACD-M ACD-III
ACD-M ACD-III
1. Có 2 chức năng trạng thái A <==> B và A <==> OFF <==> B

2, Kết nối được toàn bộ các loại mã: TN/TBN, T3/TB3, TO/TBO, PC/PSO, PCN và ATCB

3. Phần Setup Cài đặt được đưa lên mặt trước và led hiển thị thông số có bộ cục dễ quan sát. Các chức năng như điều chỉnh điện áp, tần số của bộ điều khiển cũng được tích hợp chung

4. Có nút nhấn tắt/mở khởi động máy phát điện

5. Có kiểm tra thứ tự pha

6. Cảm biến 3 pha ở cả 2 nguồn A và B

7. Có sẵn cổng truyền thông RS 485

8. Có thể đấu nối cho 2 ACB hoặc 2 CONTACTOR

9. Có thể kết nối với ATS hãng khác

1. Chỉ có 1 chức năng trạng thái A <==> B

2. Vì chỉ có 1 chức năng trạng thái A<==> B nên kết nối được với các loại mã: TN/TB, T3/TB3, TO/TBO, PC/PSO và không kết nối được với PCN, ATCB

3. Phần Setup Cài đặt nằm ở phía sau mặt thiết bị